Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export
ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท อินเตอร์ มิวสิค ก๊อปปี้ไรท์ จำกัด
ชื่อเพลง : ไอเลิ๊ฟลินดา
คำขึ้นต้น : ไอเลิ๊ฟน้องลินดาแก้วตาอย่าเซกู๊ดบายรับรักไอหน่อยได...
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สำเริง เทียนวรรณ์
ผู้แต่งทำนอง : สำเริง เทียนวรรณ์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จำกัด
ชื่อเพลง : ไอเอ็มเอฟ
คำขึ้นต้น : เธอจะกินอะไรอะไรเชิญเลยนะ(เลยนะ)เธอจะใช้อะไรอะไรตา...
อัลบั้ม : FRESH&FUN
ผู้แต่งเนื้อร้อง : วิโรจน์ คุณาลังการ
ผู้แต่งทำนอง : วีระศักดิ์ ศรีสะอาด
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เค.ที.พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอเอสโอ 9002
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ประเสริฐ ฝักฝ่าย
ผู้แต่งทำนอง : ประเสริฐ ฝักฝ่าย
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้เฮ่า
คำขึ้นต้น : อาทิตย์ตกดินแล้ว คืนนี้ต้องชวนเพื่อนเมา กันกันให้ล...
อัลบั้ม : ZANAX # ซาแน็ก / แสกหน้า
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สยาม ชุมทอง
ผู้แต่งทำนอง : สยาม ชุมทอง
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แก่
คำขึ้นต้น : บางคนเขาเรียกตัวพี่ว่าไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่
อัลบั้ม : ลูกทุ่งน้องใหม่ ; ศศิพันธุ์ บุนนาค
ผู้แต่งเนื้อร้อง : วิชัย มณีสอดแสง
ผู้แต่งทำนอง : วิชัย มณีสอดแสง
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แก่
คำขึ้นต้น : บางคนเขาเรียกตัวพี่ว่าไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่
อัลบั้ม : ลูกทุ่งน้องใหม่ ; ศศิพันธุ์ บุนนาค
ผู้แต่งเนื้อร้อง : วิชัย มณีสอดแสง
ผู้แต่งทำนอง : วิชัย มณีสอดแสง
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แก่นเจ้ากเก่า
คำขึ้นต้น : ได้ข่าวว่าน้องท้องกับคนอื่น
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สุนทร ทรรศนะเมธารัตน์
ผู้แต่งทำนอง : สุนทร ทรรศนะเมธารัตน์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แก้วระทม
คำขึ้นต้น : น้องเอยน้องพี่เคยรักห่วงอย่างแรง
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ส.สุวรรณเกตุ
ผู้แต่งทำนอง : ส.สุวรรณเกตุ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ่แก้วสองก๊อก
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สมเทพ ปัญญามานะ
ผู้แต่งทำนอง : สมเทพ ปัญญามานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เค.ที.พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ่แก้วสองก๊อก
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สมเทพ ปัญญามานะ
ผู้แต่งทำนอง : สมเทพ ปัญญามานะ