Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export
ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วี. โปรโมชั่น
ชื่อเพลง : ไอ้แก้วไอ้ทอง
คำขึ้นต้น : มาแล้ว ๆ ไอ้แก้วปักษ์ใต้
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : นายวินัย นุชดอนไฝ่
ผู้แต่งทำนอง : นายวินัย นุชดอนไฝ่
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แจ้งมีเมีย
คำขึ้นต้น : มีเมียล่ะเป็นของตัวเองแล้วเฮ้อ
อัลบั้ม : ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
ผู้แต่งเนื้อร้อง : วิเชียร คำเจริญ
ผู้แต่งทำนอง : วิเชียร คำเจริญ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แจ้งมีเมีย
คำขึ้นต้น : มีเมียล่ะเป็นของตัวเองแล้วเฮ้อ
อัลบั้ม : ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
ผู้แต่งเนื้อร้อง : วิเชียร คำเจริญ
ผู้แต่งทำนอง : วิเชียร คำเจริญ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แจ้งมีเมีย
คำขึ้นต้น : มีเมียล่ะเป็นของตัวเองแล้วเฮ้อ
อัลบั้ม : ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
ผู้แต่งเนื้อร้อง : วิเชียร คำเจริญ
ผู้แต่งทำนอง : วิเชียร คำเจริญ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แจ่มถูกจับ
คำขึ้นต้น : ไอ้แจ่มถูกจับอยู่เมืองจันทร์มันมาไม่ทันเสียแล้วลออ...
อัลบั้ม : ศรเพชร ศรสุพรรณ
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ประเทือง เทียนสุวรรณ
ผู้แต่งทำนอง : ประเทือง เทียนสุวรรณ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ไอแดดยามเช้า
คำขึ้นต้น : บรรเลง
อัลบั้ม : Classicnova
ผู้แต่งเนื้อร้อง : บรรเลง
ผู้แต่งทำนอง : ต่างประเทศ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ไอแดดยามเช้า
คำขึ้นต้น : บรรเลง
อัลบั้ม : Classicnova
ผู้แต่งเนื้อร้อง : บรรเลง
ผู้แต่งทำนอง : ต่างประเทศ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แผน
คำขึ้นต้น : ตื่นขึ้นมาไม่ยอมล้างหน้าแปรงฟันวันทั้งวันไม่ยอม ผล...
อัลบั้ม : ตะเกียงส่องทาง
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เคียส
ผู้แต่งทำนอง : เคียส
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แผน
คำขึ้นต้น : ตื่นขึ้นมาไม่ยอมล้างหน้าแปรงฟันวันทั้งวันไม่ยอม ผล...
อัลบั้ม : เพราะฟ้าสั่งมา
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เคียส
ผู้แต่งทำนอง : เคียส
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท นายพล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ชื่อเพลง : ไอแพค ไอโฟน
คำขึ้นต้น : มือถือๆๆโทรศัพท์มือถือ เต็มบ้านเต็มเมือง
อัลบั้ม : ไอแพค ไอโฟน
ผู้แต่งเนื้อร้อง : นายชัยกร ด้วงวงษ์
ผู้แต่งทำนอง : นายชัยกร ด้วงวงษ์