Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export
ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แฟนเก่า
คำขึ้นต้น : ตอนแต่งกับฉันก็ทำตามประเพณี...
อัลบั้ม : คำมอด - ปอยฝ้าย คู่ฮ็อต คู่ฮิต
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สัญญาลักษณ์ ดอนศรีฐิติโชติ
ผู้แต่งทำนอง : สัญญาลักษณ์ ดอนศรีฐิติโชติ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แฟนเก่า
คำขึ้นต้น : ตอนแต่งกับฉันก็ทำตามประเพณี...
อัลบั้ม : ดูเธอทำถั๊วะ
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สัญญาลักษณ์ ดอนศรีฐิติโชติ
ผู้แต่งทำนอง : สัญญาลักษณ์ ดอนศรีฐิติโชติ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แฟนเก่า
คำขึ้นต้น : ตอนแต่งกันฉันก็ทำตามประเพณี...
อัลบั้ม : ดูเธอทำถัวะ
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สัญญาลักษณ์ ดอนศรีฐิติโชติ
ผู้แต่งทำนอง : สัญญาลักษณ์ ดอนศรีฐิติโชติ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แฟนเก่า
คำขึ้นต้น : ตอนแต่งกับฉันก็ทำตามประเพณี
อัลบั้ม : คำมอด พรขุนเดช (คำมอส)
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ
ผู้แต่งทำนอง : สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แมลงวัน
คำขึ้นต้น : วงจรชีวิตคนเรา ถ้าลองได้ทำตามใจ
อัลบั้ม : กล้วยไทย
ผู้แต่งเนื้อร้อง : วสกร เดชสุธรรม
ผู้แต่งทำนอง : สันติ ชัยปรีชา
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แมลงวัน
คำขึ้นต้น : วงจรชีวิตคนเรา ถ้าลองได้ทำตามใจ
อัลบั้ม : กล้วยไทย
ผู้แต่งเนื้อร้อง : วสกร เดชสุธรรม
ผู้แต่งทำนอง : สันติ ชัยปรีชา
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แมวพิฆาต
คำขึ้นต้น : บอกเขาไปสาเด้อหล่า...
อัลบั้ม : ห่วงสาวกระโปรงเหี่ยน
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สัญญาลักษณ์ ดอนศรีฐิติโชติ
ผู้แต่งทำนอง : สัญญาลักษณ์ ดอนศรีฐิติโชติ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แมวพิฆาต
คำขึ้นต้น : บอกเขาไปซะเด้อน้อง....
อัลบั้ม : ห่วงสาวกระโปรงเหี่ยน
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สัญญาลักษณ์ ดอนศรีฐิติโชติ
ผู้แต่งทำนอง : สัญญาลักษณ์ ดอนศรีฐิติโชติ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แมวพิฆาต
คำขึ้นต้น : บอกเขาไปสาเด้อหล่า
อัลบั้ม : หนุ่ม นนทวัช
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ
ผู้แต่งทำนอง : สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้แว่นดำ
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สุรพงษ์ ยะนะโชติ
ผู้แต่งทำนอง : สุรพงษ์ ยะนะโชติ