Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export
ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : ลูกสาวพระยาแล
คำขึ้นต้น : สาวทุ่งกลางถิ่นแผ่นดินเมืองพระยาแล ...
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ธงชัย เล็กกัมพล
ผู้แต่งทำนอง : ธงชัย เล็กกัมพล
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : ลูกสาวพระยาแล
คำขึ้นต้น : สาวทุ่งกลางถิ่นแผ่นดินเมืองพระยาแล ...
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ธงชัย เล็กกัมพล
ผู้แต่งทำนอง : ธงชัย เล็กกัมพล
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ลูกสาวพ่อ
คำขึ้นต้น : ไปเรียนหนังสือ พลันพลือมั่งหวา
อัลบั้ม : ไม่เจตนามีเมียน้อย ยิ่งยง ยอดบัวงาม
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ยรรยง นกหมุด
ผู้แต่งทำนอง : ยรรยง นกหมุด
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ลูกสาวพ่อ
คำขึ้นต้น : ไปเรียนหนังสือ พลันพลือมั่งหวา...
อัลบั้ม : ไม่เจตนามีเมียน้อย
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ยรรยง นกหมุด
ผู้แต่งทำนอง : ยรรยง นกหมุด
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ลูกสาวพ่อ
คำขึ้นต้น : ไปเรียนหนังสือ พลันพลือมั่งหวา
อัลบั้ม : ยิ่งยง ยอดบัวงาม
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ยรรยง นกหมุด
ผู้แต่งทำนอง : ยรรยง นกหมุด
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ลูกสาวพ่อ
คำขึ้นต้น : ไปเรียนหนังสือ พลันพลือมั่งหวา
อัลบั้ม : ยิ่งยง ยอดบัวงาม
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ยรรยง นกหมุด
ผู้แต่งทำนอง : ยรรยง นกหมุด
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด
ชื่อเพลง : ลูกสาวพ่อขุน
คำขึ้นต้น : ลูกสาวพ่อขุนเนื้อคงไม่อุ่นเหมือนสาวไฮโซไม่มีรถเก๋ง...
อัลบั้ม : อันดา / อันดา ชุด 2
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เชน ชาโดว์
ผู้แต่งทำนอง : เชน ชาโดว์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ลูกสาวพ่อขุน
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : จำนงค์ กรรณิกา
ผู้แต่งทำนอง : จำนงค์ กรรณิกา
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ลูกสาวพ่อขุน
คำขึ้นต้น : โอ้ ลูกสาวพ่อขุน
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สมหวัง ช่วงโชติ
ผู้แต่งทำนอง : สมหวัง ช่วงโชติ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ลูกสาวพ่อขุน
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : จำนงค์ กรรณิกา
ผู้แต่งทำนอง : จำนงค์ กรรณิกา