Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export
ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 05:59 (five:fifty nine)
คำขึ้นต้น : เมฆดำปกคลุมจิตใจ ความกลัวกัดกิน
อัลบั้ม : Ebola
ผู้แต่งเนื้อร้อง : วิรชา ดาวฉาย;เนติ ผ่องพุทธคุณ;
ผู้แต่งทำนอง : วรรณิต ปุณฑริกาภา
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : 1 16 20
คำขึ้นต้น : มาบัดนี้ สิบหกวันกับสี่มื้อ มาคือไวใหล้ฟ้าผ่า
อัลบั้ม : พรศักดิ์ ส่องแสง
ผู้แต่งเนื้อร้อง : อารมณ์ ภูมิพักตร์
ผู้แต่งทำนอง : อารมณ์ ภูมิพักตร์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : 1 2 3
คำขึ้นต้น : วันทูทรี…... ในวันที่เธอได้จากไปแล้ว
อัลบั้ม : GOOD SEPTEMBER ; YAAK LAB MIX
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ณัฐกฤษ์ จงเสถียร
ผู้แต่งทำนอง : ณัฐกฤษ์ จงเสถียร
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : 1 2 3
คำขึ้นต้น : วันทูทรี…... ในวันที่เธอได้จากไปแล้ว
อัลบั้ม : GOOD SEPTEMBER ; YAAK LAB MIX
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ณัฐกฤษ์ จงเสถียร
ผู้แต่งทำนอง : ณัฐกฤษ์ จงเสถียร
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 1 2 3 4 5 I LOVE YOU
คำขึ้นต้น : ก็ไม่รู้อะไร ทำให้เราต้องผ่านมาพบ
อัลบั้ม : The Bottom Blues
ผู้แต่งเนื้อร้อง : แอมมี่ The bottom blues
ผู้แต่งทำนอง : แอมมี่ The bottom blues
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 1 2 3 4 5 I LOVE YOU
คำขึ้นต้น : ก็ไม่รู้อะไร ทำให้เราต้องผ่านมาพบ
อัลบั้ม : Music Box
ผู้แต่งเนื้อร้อง : แอมมี่ The bottom blues
ผู้แต่งทำนอง : แอมมี่ The bottom blues
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 1 2 3 4 5 I LOVE YOU
คำขึ้นต้น : ก็ไม่รู้อะไร ทำให้เราต้องผ่านมาพบ
อัลบั้ม : ดิว อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์;รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท์;
ผู้แต่งเนื้อร้อง : แอมมี่ The bottom blues
ผู้แต่งทำนอง : แอมมี่ The bottom blues
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 1 2 3 4 5 I LOVE YOU
คำขึ้นต้น : ก็ไม่รู้อะไร ทำให้เราต้องผ่านมาพบ
อัลบั้ม : The Bottom Blues
ผู้แต่งเนื้อร้อง : แอมมี่ The bottom blues
ผู้แต่งทำนอง : แอมมี่ The bottom blues
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 1 2 3 4 5 I LOVE YOU
คำขึ้นต้น : ก็ไม่รู้อะไร ทำให้เราต้องผ่านมาพบ
อัลบั้ม : The Bottom Blues
ผู้แต่งเนื้อร้อง : แอมมี่ The bottom blues
ผู้แต่งทำนอง : แอมมี่ The bottom blues
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 1 2 3 4 5 I LOVE YOU
คำขึ้นต้น : ก็ไม่รู้อะไร ทำให้เราต้องผ่านมาพบ
อัลบั้ม : ณเดชน์ คูกิมิยะ;มาริโอ้ เมาเร่อ;เคน ภูภูมิ พันละแหง
ผู้แต่งเนื้อร้อง : แอมมี่ The bottom blues
ผู้แต่งทำนอง : แอมมี่ The bottom blues