Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export

*** กรณีบริษัทที่แจ้งข้อมูลเพื่อจัดเก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิยสิทธิ์เพลงเพื่อการค้าระหว่างปี จะไม่มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของ
การจัดเก็บค่าตอบแทน และจะไม่ปรากฏข้อมูลในหน้านี้ ผู้ประสงค์จะใช้งานเพลงที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บค่าตอบแทนฯ โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงของบริษัทที่ยื่นขอจัดเก็บค่าตอบเทนฯ ระหว่างปีได้ที่เมนู "เอกสารเพลง" ***

ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : Quoi qu'il m;en coute
คำขึ้นต้น : Ne retiens pas tes larmes
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : Mr.Nicolas Michel Vavasseur
ผู้แต่งทำนอง : Mr.Nicolas Michel Vavasseur
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : Quoi qu'il m;en coute
คำขึ้นต้น : Ne retiens pas tes larmes
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : Mr.Nicolas Michel Vavasseur
ผู้แต่งทำนอง : Mr.Nicolas Michel Vavasseur
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : กตัญญู
คำขึ้นต้น : พ่อแม่บอกให้อยู่กับเขาพี่จะพี่จะพาไปทำงานกินอยู่สบ...
อัลบั้ม : แรงใจเกินร้อย 2/แผ่นที่2
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : กตัญญู
คำขึ้นต้น : พ่อแม่บอกให้อยู่กับเขาพี่จะพี่จะพาไปทำงานกินอยู่สบ...
อัลบั้ม : แรงใจเกินร้อย 2/แผ่นที่2
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : กุหลาบปากซัน
คำขึ้นต้น : แดนดินถิ่นไกลเหลือตาอยู่สุดนภายังมีดอกฟ้าแสนงาม...
อัลบั้ม : รวมสุดยอดบทเพลงเพื่อชีวิตVOL.10
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : กุหลาบปากซัน
คำขึ้นต้น : แดนดินถิ่นไกลเหลือตาอยู่สุดนภายังมีดอกฟ้าแสนงาม...
อัลบั้ม : แรงใจเกินร้อย 1/แผ่นที่ 3
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : กุหลาบปากซัน
คำขึ้นต้น : แดนดินถิ่นไกลเหลือตาอยู่สุดนภายังมีดอกฟ้าแสนงาม...
อัลบั้ม : รวมสุดยอดบทเพลงเพื่อชีวิตVOL.10
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : กุหลาบปากซัน
คำขึ้นต้น : แดนดินถิ่นไกลเหลือตาอยู่สุดนภายังมีดอกฟ้าแสนงาม...
อัลบั้ม : แรงใจเกินร้อย 1/แผ่นที่ 3
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : ของขวัญ
คำขึ้นต้น : ฉันเพียงผ่านมาไม่นานฉันก็จากไปคงเหลือไว้ซึ่ง...
อัลบั้ม : รวมสุดยอดบทเพลงเพื่อชีวิตVOL.2
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : ของขวัญ
คำขึ้นต้น : ฉันเพียงผ่านมาไม่นานฉันก็จากไปคงเหลือไว้ซึ่ง...
อัลบั้ม : รวมสุดยอดบทเพลงเพื่อชีวิตVOL.2
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :