Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export

*** กรณีบริษัทที่แจ้งข้อมูลเพื่อจัดเก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิยสิทธิ์เพลงเพื่อการค้าระหว่างปี จะไม่มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของ
การจัดเก็บค่าตอบแทน และจะไม่ปรากฏข้อมูลในหน้านี้ ผู้ประสงค์จะใช้งานเพลงที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บค่าตอบแทนฯ โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงของบริษัทที่ยื่นขอจัดเก็บค่าตอบเทนฯ ระหว่างปีได้ที่เมนู "เอกสารเพลง" ***

ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสุดสายป่าน)
คำขึ้นต้น : คิดถึงแต่เธอ แต่เธอเมื่อก่อน แววตา
อัลบั้ม : เพลงฮิตติดจอ 6
ผู้แต่งเนื้อร้อง : STER
ผู้แต่งทำนอง : STER
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเธอไม่คลาย
คำขึ้นต้น : ถึงอย่างไรก็คงรักคุณไม่คลายตราบชีพม้วยมอดมลายเป็นเ...
อัลบั้ม : สุดรักสุดหวง ชุด 2
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ป. สุจริต
ผู้แต่งทำนอง : สง่า อารัมภีร
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเธอไม่คลาย
คำขึ้นต้น : ถึงอย่างไรก็คงรักคุณไม่คลายตราบชีพม้วยมอดมลายเป็นเ...
อัลบั้ม : สุดรักสุดหวง ชุด 2
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ป. สุจริต
ผู้แต่งทำนอง : สง่า อารัมภีร
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเธอไม่คลาย
คำขึ้นต้น : ถึงอย่างไรก็คงรักคุณไม่คลายตราบชีพม้วยมอดมลายเป็นเ...
อัลบั้ม : สุดรักสุดหวง ชุด 2
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ป. สุจริต
ผู้แต่งทำนอง : สง่า อารัมภีร
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเสมอ
คำขึ้นต้น : ไปเถิดเชิญไปขอให้ไปดี
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ไพรัตน์ ดีสวัสดิ์
ผู้แต่งทำนอง : ไพรัตน์ ดีสวัสดิ์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเสมอ
คำขึ้นต้น : ไปเถิดเชิญไปขอให้ไปดี
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ไพรัตน์ ดีสวัสดิ์
ผู้แต่งทำนอง : ไพรัตน์ ดีสวัสดิ์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเสมอ
คำขึ้นต้น : ไปเถิดเชิญไปขอให้ไปดี
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ไพรัตน์ ดีสวัสดิ์
ผู้แต่งทำนอง : ไพรัตน์ ดีสวัสดิ์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเสมอ
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม : รวมฮิต 3 หนุ่ม
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สมนึก ทองมา
ผู้แต่งทำนอง : สมนึก ทองมา
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเสมอ
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม : รวมฮิต 14 เพลงหวาน ดำรง วงศ์ทอง
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สมนึก ทองมา
ผู้แต่งทำนอง : สมนึก ทองมา
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเสมอ
คำขึ้นต้น : หากไปแล้วเธอมีสุข ฉันจะไม่ปลุกเธอจากภวังค์สวรรค์
อัลบั้ม : รวมฮิต มิวสิควีดีโอ เวอร์ชั่น 2
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สมนึก ทองมา
ผู้แต่งทำนอง : สมนึก ทองมา