Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export
ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ..มิด..ยู
คำขึ้นต้น : เพื่อนคอยแซวทุกวัน ที่ฉันคบฝาหรั่ง เธอมาจากซานฟราน...
อัลบั้ม : ลูกเกด / ลูกเกดเปลี๊ยนไป๋
ผู้แต่งเนื้อร้อง : นนนี่
ผู้แต่งทำนอง : ปรัชญา สถิตฐากูร
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ.เลิฟ.ยู
คำขึ้นต้น : ไอ.เลิฟ.ยู
อัลบั้ม : ขวด ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ทวีทรัพย์ จีบสุวรรณ
ผู้แต่งทำนอง : ทวีทรัพย์ จีบสุวรรณ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้กระจอก
คำขึ้นต้น : อย่าไปกับฉัน เธออย่าอยู่กับฉัน
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : พยัต ภูวิชัย
ผู้แต่งทำนอง : พยัต ภูวิชัย
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้กระจอก
คำขึ้นต้น : อย่าไปกับฉัน เธออย่าอยู่กับฉัน
อัลบั้ม : single ศิลปิน ไชโย ธนาวัฒน์
ผู้แต่งเนื้อร้อง : พยัต ภูวิชัย
ผู้แต่งทำนอง : พยัต ภูวิชัย
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้กระจอก
คำขึ้นต้น : อย่าไปกับฉัน เธออย่าอยู่กับฉัน
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : พยัต ภูวิชัย
ผู้แต่งทำนอง : พยัต ภูวิชัย
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้กระจอก
คำขึ้นต้น : อย่าไปกับฉัน เธออย่าอยู่กับฉัน
อัลบั้ม : single ศิลปิน ไชโย ธนาวัฒน์
ผู้แต่งเนื้อร้อง : พยัต ภูวิชัย
ผู้แต่งทำนอง : พยัต ภูวิชัย
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้กล้วยทอด
คำขึ้นต้น : น่ารักอย่างเธอ มันน่าจะเป็นดารา
อัลบั้ม : STUDOG
ผู้แต่งเนื้อร้อง : INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR
ผู้แต่งทำนอง : INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้กล้วยทอด
คำขึ้นต้น : น่ารักอย่างเธอ มันน่าจะเป็นดารา
อัลบั้ม : STUDOG
ผู้แต่งเนื้อร้อง : INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR
ผู้แต่งทำนอง : INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้กล้วยทอด
คำขึ้นต้น : น่ารักอย่างเธอ มันน่าจะเป็นดารา
อัลบั้ม : STUDOG
ผู้แต่งเนื้อร้อง : INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR
ผู้แต่งทำนอง : INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้กาก
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม : SLAVE OF FEAR
ผู้แต่งเนื้อร้อง : INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR
ผู้แต่งทำนอง : INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR