Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export

*** กรณีบริษัทที่แจ้งข้อมูลเพื่อจัดเก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิยสิทธิ์เพลงเพื่อการค้าระหว่างปี จะไม่มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของ
การจัดเก็บค่าตอบแทน และจะไม่ปรากฏข้อมูลในหน้านี้ ผู้ประสงค์จะใช้งานเพลงที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บค่าตอบแทนฯ โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงของบริษัทที่ยื่นขอจัดเก็บค่าตอบเทนฯ ระหว่างปีได้ที่เมนู "เอกสารเพลง" ***

ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักแต่เธอ
คำขึ้นต้น : เธอนั้นปลอบใจด้วยคำสุดท้าย
อัลบั้ม : มาลีวัลย์ รู้ไหม..?ไม่เคยลืมเธอ
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ธนา ชัยวรภัทร์
ผู้แต่งทำนอง : ปธัย วิจิตรเวชการ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักแต่เธอ
คำขึ้นต้น : เธอนั้นปลอบใจด้วยคำสุดท้าย
อัลบั้ม : มาลีวัลย์ รู้ไหม..?ไม่เคยลืมเธอ
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ธนา ชัยวรภัทร์
ผู้แต่งทำนอง : ปธัย วิจิตรเวชการ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท นายพล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักให้รับสาย อยากไปให้กดทิ้ง
คำขึ้นต้น : จะให้ทนฟังเพลงรอสาย
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : โชคชัย ศิลารักษ์/อเนก วงษ์ฉิม
ผู้แต่งทำนอง : โชคชัย ศิลารักษ์/อเนก วงษ์ฉิม
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดเก็บลิขสิทธิ์สุรพล
ชื่อเพลง : ยังรำพันถึงเธอ
คำขึ้นต้น : คิดถึงบ้านนาเคยสัญญากันไว้ปีก่อนกลับมาแน่นอนแม่บัง...
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : จงรักษ์ เมธาวี
ผู้แต่งทำนอง : จงรักษ์ เมธาวี
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรู้สึก
คำขึ้นต้น : ไม่ใช่ว่ายังรัก ไม่ใช่ยังคิดถึง
อัลบั้ม : พอร์ทเทรต
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ธารณ ลิปตพัลลภ; ปณิธิ เลิศอุดมธนา
ผู้แต่งทำนอง : ธารณ ลิปตพัลลภ; วรันธร เปานิล
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรู้สึก
คำขึ้นต้น : ไม่ใช่ว่ายังรัก ไม่ใช่ยังคิดถึง
อัลบั้ม : พอร์ทเทรต
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ธารณ ลิปตพัลลภ; ปณิธิ เลิศอุดมธนา
ผู้แต่งทำนอง : ธารณ ลิปตพัลลภ; วรันธร เปานิล
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรู้สึก
คำขึ้นต้น : ไม่ใช่ว่ายังรัก ไม่ใช่ยังคิดถึง
อัลบั้ม : พอร์ทเทรต
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ธารณ ลิปตพัลลภ; ปณิธิ เลิศอุดมธนา
ผู้แต่งทำนอง : ธารณ ลิปตพัลลภ; วรันธร เปานิล
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรู้สึก
คำขึ้นต้น : ไม่ใช่ว่ายังรัก ไม่ใช่ยังคิดถึง
อัลบั้ม : พอร์ทเทรต
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ธารณ ลิปตพัลลภ; ปณิธิ เลิศอุดมธนา
ผู้แต่งทำนอง : ธารณ ลิปตพัลลภ; วรันธร เปานิล
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรู้สึก (Old Feeling)
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม : Ink Waruntorn
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรู้สึก (Old Feeling)
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม : BLISS
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :