Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export

*** กรณีบริษัทที่แจ้งข้อมูลเพื่อจัดเก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิยสิทธิ์เพลงเพื่อการค้าระหว่างปี จะไม่มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของ
การจัดเก็บค่าตอบแทน และจะไม่ปรากฏข้อมูลในหน้านี้ ผู้ประสงค์จะใช้งานเพลงที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บค่าตอบแทนฯ โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงของบริษัทที่ยื่นขอจัดเก็บค่าตอบเทนฯ ระหว่างปีได้ที่เมนู "เอกสารเพลง" ***

ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เค.ที.พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ยังไม่แน่ใจ
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : มโนธรรมะ แย้มน้อย
ผู้แต่งทำนอง : มโนธรรมะ แย้มน้อย
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เค.ที.พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ยังไม่แน่ใจ
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : มโนธรรมะ แย้มน้อย
ผู้แต่งทำนอง : มโนธรรมะ แย้มน้อย
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เค.ที.พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ยังไม่แน่ใจ
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : มโนธรรมะ แย้มน้อย
ผู้แต่งทำนอง : มโนธรรมะ แย้มน้อย
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดเก็บลิขสิทธิ์สุรพล
ชื่อเพลง : ยังไม่แน่ใจ
คำขึ้นต้น : คำที่น้องเคยบอกว่ารัก พี่ชักจะไม่แน่ใจแล้วซิ รักกั...
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เลิศศักดิ์ ชัยสุริยรังษี
ผู้แต่งทำนอง : เลิศศักดิ์ ชัยสุริยรังษี
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ยังไม่โต
คำขึ้นต้น : ก็อยากจะเลิฟอยากจะรักอยู่
อัลบั้ม : ของแซ่บอีหลี เบนซ์ จูเนียร์
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เทวัลย์ แก่นสาร
ผู้แต่งทำนอง : เทวัลย์ แก่นสาร
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ยังไม่โต
คำขึ้นต้น : ก็อยากจะเลิฟอยากจะรักอยู่....
อัลบั้ม : ของแซ่บอีสาน
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เทวัลย์ แก่นสาร
ผู้แต่งทำนอง : เทวัลย์ แก่นสาร
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ยังไม่โต
คำขึ้นต้น : ก็อยากจะเลิฟอยากจะรักอยู่
อัลบั้ม : น้องเบนซ์ จูเนียร์
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เทวัลย์ แก่นสาร
ผู้แต่งทำนอง : เทวัลย์ แก่นสาร
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ยังไม่โต
คำขึ้นต้น : ก็อยากจะเลิฟอยากจะรักอยู่
อัลบั้ม : น้องเบนซ์ จูเนียร์
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เทวัลย์ แก่นสาร
ผู้แต่งทำนอง : เทวัลย์ แก่นสาร
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ยังไม่โต
คำขึ้นต้น : ก็อยากจะเลิฟอยากจะรักอยู่
อัลบั้ม : น้องเบนซ์ จูเนียร์
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เทวัลย์ แก่นสาร
ผู้แต่งทำนอง : เทวัลย์ แก่นสาร
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ยังไม่ไปไหน
คำขึ้นต้น : ถึงรักของเราจะจบลง ถึงแม้จะเลิกกันไป
อัลบั้ม : FLY
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
ผู้แต่งทำนอง : โสฬส ปุณกะบุตร