Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export

*** กรณีบริษัทที่แจ้งข้อมูลเพื่อจัดเก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิยสิทธิ์เพลงเพื่อการค้าระหว่างปี จะไม่มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของ
การจัดเก็บค่าตอบแทน และจะไม่ปรากฏข้อมูลในหน้านี้ ผู้ประสงค์จะใช้งานเพลงที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บค่าตอบแทนฯ โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงของบริษัทที่ยื่นขอจัดเก็บค่าตอบเทนฯ ระหว่างปีได้ที่เมนู "เอกสารเพลง" ***

ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : คิดถึง
คำขึ้นต้น : เสียงคลื่นซัดสาดมองเห็นไกลสุดขอบฟ้ามีทะเล...
อัลบั้ม : 20 ปีทอง 15 ศิลปิน
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : คิดถึง
คำขึ้นต้น : เสียงคลื่นซัดสาดมองเห็นไกลสุดขอบฟ้ามีทะเล...
อัลบั้ม : 20 ปีทอง 15 ศิลปิน
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : งง
คำขึ้นต้น : เดินไปมาเมื่อยขาเมื่อยตัวเจ็บปวดหัวหมุนหมุนมึน...
อัลบั้ม : แรงใจเกินร้อย 2/แผ่นที่3
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : งง
คำขึ้นต้น : เดินไปมาเมื่อยขาเมื่อยตัวเจ็บปวดหัวหมุนหมุนมึน...
อัลบั้ม : แรงใจเกินร้อย 2/แผ่นที่3
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : งง
คำขึ้นต้น : เดินไปมาเมื่อยขาเมื่อยตัวเจ็บปวดหัวหมุนหมุนมึน...
อัลบั้ม : แรงใจเกินร้อย 2/แผ่นที่3
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : จบเห่
คำขึ้นต้น : ฉันรักเธอแต่เธอละโคตรน่าจะเบื่อพูดอะไรไม่ฟัง...
อัลบั้ม : แรงใจเกินร้อย 2/แผ่นที่1
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : จบเห่
คำขึ้นต้น : ฉันรักเธอแต่เธอละโคตรน่าจะเบื่อพูดอะไรไม่ฟัง...
อัลบั้ม : แรงใจเกินร้อย 2/แผ่นที่1
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : จบเห่
คำขึ้นต้น : ฉันรักเธอแต่เธอละโคตรน่าจะเบื่อพูดอะไรไม่ฟัง...
อัลบั้ม : แรงใจเกินร้อย 2/แผ่นที่1
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : จากใจ
คำขึ้นต้น : เดี๋ยวนี้เพลงไทยแข่งขันกันออกใหม่ใหม่ไม่ว่าจะไป...
อัลบั้ม : แรงใจเกินร้อย 1/แผ่นที่ 3
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : จากใจ
คำขึ้นต้น : เดี๋ยวนี้เพลงไทยแข่งขันกันออกใหม่ใหม่ไม่ว่าจะไป...
อัลบั้ม : แรงใจเกินร้อย 1/แผ่นที่ 3
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :