Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export
ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : 4:50
คำขึ้นต้น : โอกาสดีที่ได้มาเจอ
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สิรพันธ์ อมรพันธุ์
ผู้แต่งทำนอง : สิรพันธ์ อมรพันธุ์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : 4:50
คำขึ้นต้น : โอกาสดีที่ได้มาเจอ
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สิรพันธ์ อมรพันธุ์
ผู้แต่งทำนอง : สิรพันธ์ อมรพันธุ์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ชื่อเพลง : 5 ธันวามหาราช
คำขึ้นต้น : องค์บดินทร์ปิ่นนเรศผู้ปกเกษคุ้มพสุธา ดุจบิดาแห่งปร...
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : พิมพ์ปฎิภาณ พึ่งธรรมจิตต์
ผู้แต่งทำนอง : พิมพ์ปฎิภาณ พึ่งธรรมจิตต์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 'มนัสจัง
คำขึ้นต้น : วันนั้นที่ฉันถูกเธอทิ้ง
อัลบั้ม : สุนิสา สุขบุญสังข์(อ้อม)
ผู้แต่งเนื้อร้อง : มนต์ชนะ พร้อมตะวัน
ผู้แต่งทำนอง : โดม ทิวทอง
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : 'รงค์ วงษ์สวรรค์
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม : สุรชัย จันทิมาธร
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อเพลง : 'รงค์ วงษ์สวรรค์
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม : หนังสือในชื่อเธอ
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : 0 1
คำขึ้นต้น : ศูนย์หนึ่ง สี่สี่ศูนย์ สองเจ็ดแปดห้า
อัลบั้ม : ดำรง วงศ์ทอง
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สถาพร แก้วสุโพธิ์
ผู้แต่งทำนอง : สถาพร แก้วสุโพธิ์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด
ชื่อเพลง : 0.001 เปอร์เซ็นต์
คำขึ้นต้น : ให้อ้ายเถาะ ให้อ้ายได้มีความหวัง เพื่อเป็นพลังเป็น...
อัลบั้ม : สนุ๊ก สิงห์มาตร / ร็อคแปดแสน 3
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สมบูรณ์ ปาราชิตัง
ผู้แต่งทำนอง : สมบูรณ์ ปาราชิตัง
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด
ชื่อเพลง : 0.041666666666667
คำขึ้นต้น : รักมันก็เหมือนกีฬา เมื่อเขามาเป็นคู่แข่ง ฉันทุ่มหม...
อัลบั้ม : PONG # โป่ง ปฐมพงศ์ / THE GAME # เดอะ เกมส์
ผู้แต่งเนื้อร้อง : พัชรินทร์ แก้ววิเศษ , ธนา ชัยวรภัทร
ผู้แต่งทำนอง : อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง)
คำขึ้นต้น : พวกผู้ชาย นิสัยไม่ดีแทบทุกคน
อัลบั้ม : เจี๊ยบ
ผู้แต่งเนื้อร้อง : วินัย จรัสอาชา
ผู้แต่งทำนอง : วินัย จรัสอาชา