Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export
ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : 4:50
คำขึ้นต้น : โอกาสดีที่ได้มาเจอ
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สิรพันธ์ อมรพันธุ์
ผู้แต่งทำนอง : สิรพันธ์ อมรพันธุ์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : 4:50
คำขึ้นต้น : โอกาสดีที่ได้มาเจอ
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สิรพันธ์ อมรพันธุ์
ผู้แต่งทำนอง : สิรพันธ์ อมรพันธุ์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 'มนัสจัง
คำขึ้นต้น : วันนั้นที่ฉันถูกเธอทิ้ง
อัลบั้ม : สุนิสา สุขบุญสังข์(อ้อม)
ผู้แต่งเนื้อร้อง : มนต์ชนะ พร้อมตะวัน
ผู้แต่งทำนอง : โดม ทิวทอง
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : 0 1
คำขึ้นต้น : ศูนย์หนึ่ง สี่สี่ศูนย์ สองเจ็ดแปดห้า
อัลบั้ม : ดำรง วงศ์ทอง
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สถาพร แก้วสุโพธิ์
ผู้แต่งทำนอง : สถาพร แก้วสุโพธิ์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด
ชื่อเพลง : 0.001 เปอร์เซ็นต์
คำขึ้นต้น : ให้อ้ายเถาะ ให้อ้ายได้มีความหวัง เพื่อเป็นพลังเป็น...
อัลบั้ม : สนุ๊ก สิงห์มาตร / ร็อคแปดแสน 3
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สมบูรณ์ ปาราชิตัง
ผู้แต่งทำนอง : สมบูรณ์ ปาราชิตัง
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด
ชื่อเพลง : 0.041666666666667
คำขึ้นต้น : รักมันก็เหมือนกีฬา เมื่อเขามาเป็นคู่แข่ง ฉันทุ่มหม...
อัลบั้ม : PONG # โป่ง ปฐมพงศ์ / THE GAME # เดอะ เกมส์
ผู้แต่งเนื้อร้อง : พัชรินทร์ แก้ววิเศษ , ธนา ชัยวรภัทร
ผู้แต่งทำนอง : อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง)
คำขึ้นต้น : พวกผู้ชาย นิสัยไม่ดีแทบทุกคน
อัลบั้ม : เจี๊ยบ
ผู้แต่งเนื้อร้อง : วินัย จรัสอาชา
ผู้แต่งทำนอง : วินัย จรัสอาชา
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด
ชื่อเพลง : 0100 0
คำขึ้นต้น : เธอน่ารักจัง ไปกินอะไรมาจึงดูดีจ๊ะ จะมองปลายคาง จะ...
อัลบั้ม : B MIX & Girly Berry # Friend Club
ผู้แต่งเนื้อร้อง : วิฑิต จิตต์แจ้ง
ผู้แต่งทำนอง : ธนาคม พิทักษ์สงคราม
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : 04 00
คำขึ้นต้น : ตื่นขึ้นมาจากฝันดีๆในตอนตีสี่
อัลบั้ม : THE TOYS
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ธันวา บุญสูงเนิน
ผู้แต่งทำนอง : ธันวา บุญสูงเนิน
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : 04 00
คำขึ้นต้น : ตื่นขึ้นมาจากฝันดีๆในตอนตีสี่
อัลบั้ม : THE TOYS
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ธันวา บุญสูงเนิน
ผู้แต่งทำนอง : ธันวา บุญสูงเนิน