Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export
ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง :
คำขึ้นต้น : จะโกรธจะเกลียดน้องไปถึงไหน โอ้ยอดดวงใจ...
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ธงชัย เล็กกัมพล
ผู้แต่งทำนอง : ธงชัย เล็กกัมพล
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด
ชื่อเพลง : 1 : 0
คำขึ้นต้น : รักมันก็เหมือนกีฬา เมื่อเขามาเป็นคู่แข่ง ฉันทุ่มหม...
อัลบั้ม : PONG # โป่ง ปฐมพงศ์ / THE GAME # เดอะ เกมส์
ผู้แต่งเนื้อร้อง : พัชรินทร์ แก้ววิเศษ , ธนา ชัยวรภัทร
ผู้แต่งทำนอง : อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : 4:50
คำขึ้นต้น : โอกาสดีที่ได้มาเจอ
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สิรพันธ์ อมรพันธุ์
ผู้แต่งทำนอง : สิรพันธ์ อมรพันธุ์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : 4:50
คำขึ้นต้น : โอกาสดีที่ได้มาเจอ
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สิรพันธ์ อมรพันธุ์
ผู้แต่งทำนอง : สิรพันธ์ อมรพันธุ์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : Quoi qu'il m;en coute
คำขึ้นต้น : Ne retiens pas tes larmes
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : Mr.Nicolas Michel Vavasseur
ผู้แต่งทำนอง : Mr.Nicolas Michel Vavasseur
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท มิวสิค เอ็นจอย จำกัด
ชื่อเพลง :  ดอกไม้กับปืน
คำขึ้นต้น : เขาคงเปรียบเหมือนปืน ที่เธอหยิบมันขึ้นมา
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : นายโกวิทย์ อินทร์เทียร
ผู้แต่งทำนอง : นายโกวิทย์ อินทร์เทียร
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : น้ำตกนางลอย
คำขึ้นต้น : น้ำตาไหลมาเหมือนน้ำตาหลั่งเหม่อมองความหลังเห็นภาพน...
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ประเทือง เทียนสุวรรณ
ผู้แต่งทำนอง : ประเทือง เทียนสุวรรณ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ดิจิตอล วัน โซลูชั่น จำกัด
ชื่อเพลง : เลียกเกิดไม่ได้
คำขึ้นต้น : อ้ายเป็นขุนช้างบ่เเม่นขุนแผนบ่มีดอกนางที่จะอวดหมู่...
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : TEXT BOX
ผู้แต่งทำนอง : TEXT BOX
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท มิวสิค เอ็นจอย จำกัด
ชื่อเพลง : เห็นใจกันมั้ง
คำขึ้นต้น : เวลาผ่านไปก็หลายวัน เวลาเจอเราน้อยลง
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : นายธนเดช ศรีสุข
ผู้แต่งทำนอง : นายธนเดช ศรีสุข
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ; WINK
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม : โมเดิร์นด็อก
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ธนชัย อุชชิน
ผู้แต่งทำนอง : ธนชัย อุชชิน; เมธี น้อยจินดา