Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export
ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไฮโล
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สมเทพ ปัญญามานะ
ผู้แต่งทำนอง : สมเทพ ปัญญามานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เค.ที.พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไฮโล
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สมเทพ ปัญญามานะ
ผู้แต่งทำนอง : สมเทพ ปัญญามานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดเก็บลิขสิทธิ์สุรพล
ชื่อเพลง : ไฮโล
คำขึ้นต้น : บัวบกชายนาดีหวาผักสดในห้างไม่รู้เขาใสไหรบ้างเอาวาง...
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สมชาย บุญญาประเสริฐ
ผู้แต่งทำนอง : สมชาย บุญญาประเสริฐ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไฮโลว์
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ทองคำ เพ็งดี
ผู้แต่งทำนอง : ทองคำ เพ็งดี
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไฮโลเฮดเส้น
คำขึ้นต้น : กอดเข่านั่งเฝ้าบักไฮโลโอ้โฮบักไฮโลหลายเหลี่ยม เสีย...
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สิงห์คาน นันกวน
ผู้แต่งทำนอง : สิงห์คาน นันกวน
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ไฮไลท์วัยเก๋า
คำขึ้นต้น : แฟชั่นผมสี เห็นมากมีย้อมโกรก
อัลบั้ม : พล ยุทธภูมิ
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ยุทธพล กล้าสงคราม
ผู้แต่งทำนอง : ยุทธพล กล้าสงคราม
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ไฮไลท์วัยเก๋า
คำขึ้นต้น : แฟชั่นผมสี เห็นมากมีย้อมโกรก
อัลบั้ม : พล ยุทธภูมิ
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ยุทธพล กล้าสงคราม
ผู้แต่งทำนอง : ยุทธพล กล้าสงคราม
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : 約定旅程 (Promised Journey)
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม : โต๋
ผู้แต่งเนื้อร้อง : โป โปษยะนุกูล
ผู้แต่งทำนอง : โป โปษยะนุกูล
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : 約定旅程 (Promised Journey)
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม : โต๋
ผู้แต่งเนื้อร้อง : โป โปษยะนุกูล
ผู้แต่งทำนอง : โป โปษยะนุกูล
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : 날 사랑하지 마요 (Don't Love Me)
คำขึ้นต้น : 아무말 안해도 알 것만 같아
อัลบั้ม : DATA DARANCHARAS
ผู้แต่งเนื้อร้อง : PHILSEUNG CHUNG
ผู้แต่งทำนอง : JIMAN PARK;DONGYOUNG LEE;PHILSEUNG CHUNG