Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export

*** กรณีบริษัทที่แจ้งข้อมูลเพื่อจัดเก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิยสิทธิ์เพลงเพื่อการค้าระหว่างปี จะไม่มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของ
การจัดเก็บค่าตอบแทน และจะไม่ปรากฏข้อมูลในหน้านี้ ผู้ประสงค์จะใช้งานเพลงที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บค่าตอบแทนฯ โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงของบริษัทที่ยื่นขอจัดเก็บค่าตอบเทนฯ ระหว่างปีได้ที่เมนู "เอกสารเพลง" ***

ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเธอเสมอ
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ป.ชื่นประโยชน์
ผู้แต่งทำนอง : ป.ชื่นประโยชน์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเธอเสมอ
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ป.ชื่นประโยชน์
ผู้แต่งทำนอง : ป.ชื่นประโยชน์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดเก็บลิขสิทธิ์สุรพล
ชื่อเพลง : ยังรักเธอเสมอ
คำขึ้นต้น : จะรักใครกันหรือคุณเธอหลายใจทำไมไม่เลือกสักทางปล่อย...
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : พรเทพ ศรีมงคล
ผู้แต่งทำนอง : พรเทพ ศรีมงคล
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสุดสายป่าน)
คำขึ้นต้น : คิดถึงแต่เธอ แต่เธอเมื่อก่อน แววตา
อัลบั้ม : BANKK CA$H
ผู้แต่งเนื้อร้อง : S-TER
ผู้แต่งทำนอง : S-TER
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสุดสายป่าน)
คำขึ้นต้น : คิดถึงแต่เธอ แต่เธอเมื่อก่อน แววตา
อัลบั้ม : BANKK CA$H
ผู้แต่งเนื้อร้อง : S-TER
ผู้แต่งทำนอง : S-TER
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสุดสายป่าน)
คำขึ้นต้น : คิดถึงแต่เธอ แต่เธอเมื่อก่อน แววตา
อัลบั้ม : เพลงฮิตติดจอ 6
ผู้แต่งเนื้อร้อง : S-TER
ผู้แต่งทำนอง : S-TER
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสุดสายป่าน)
คำขึ้นต้น : คิดถึงแต่เธอ แต่เธอเมื่อก่อน แววตา
อัลบั้ม : Play Times Vol.2
ผู้แต่งเนื้อร้อง : S-TER
ผู้แต่งทำนอง : S-TER
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสุดสายป่าน)
คำขึ้นต้น : คิดถึงแต่เธอ แต่เธอเมื่อก่อน แววตา
อัลบั้ม : Play Times Vol.2
ผู้แต่งเนื้อร้อง : S-TER
ผู้แต่งทำนอง : S-TER
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสุดสายป่าน)
คำขึ้นต้น : คิดถึงแต่เธอ แต่เธอเมื่อก่อน แววตา
อัลบั้ม : เพลงฮิตติดจอ 6
ผู้แต่งเนื้อร้อง : S-TER
ผู้แต่งทำนอง : S-TER
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสุดสายป่าน)
คำขึ้นต้น : คิดถึงแต่เธอ แต่เธอเมื่อก่อน แววตา
อัลบั้ม : Play Times Vol.2
ผู้แต่งเนื้อร้อง : STER
ผู้แต่งทำนอง : STER