Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export
ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้กาก
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม : SLAVE OF FEAR
ผู้แต่งเนื้อร้อง : INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR
ผู้แต่งทำนอง : INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้กาก
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม : SLAVE OF FEAR
ผู้แต่งเนื้อร้อง : INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR
ผู้แต่งทำนอง : INCONNU COMPOSITEUR AUTEUR
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้ขาดรัก
คำขึ้นต้น : ไอ้โถเอย
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : นุช เฉลิม
ผู้แต่งทำนอง : นุช เฉลิม
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้ขาดรัก
คำขึ้นต้น : ไอ้โถเอย
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : นุช เฉลิม
ผู้แต่งทำนอง : นุช เฉลิม
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้ขี้เมา
คำขึ้นต้น : ใครที่ไม่ยุ่งกับเหล้า....
อัลบั้ม : คันไถซุปเปอร์ฮิต
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ทวีทรัพย์ จีบสุวรรณ
ผู้แต่งทำนอง : ทวีทรัพย์ จีบสุวรรณ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์เพลงไทย จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้ขี้เมา
คำขึ้นต้น : มีสมญานาม ประจำหมู่บ้าน ว่าไอ้ขี้เมา
อัลบั้ม : ธันวา ราศีธนู
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ธันวา ราศีธนู
ผู้แต่งทำนอง : ธันวา ราศีธนู
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้ขี้เมา
คำขึ้นต้น : ขี้เมาเอ้ยเป็นยังไงฮะเมาหรือยัง
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ปริญญา หอมหวล
ผู้แต่งทำนอง : ปริญญา หอมหวล
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้ขี้เมา
คำขึ้นต้น : ใครอย่ามายุ่งกับเรา
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ทวีทรัพย์ จีบสุวรรณ
ผู้แต่งทำนอง : ทวีทรัพย์ จีบสุวรรณ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้ขี้เมา
คำขึ้นต้น : ใครอย่ามายุ่งกับเรา
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ทวีทรัพย์ จีบสุวรรณ
ผู้แต่งทำนอง : ทวีทรัพย์ จีบสุวรรณ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท เค.ที.พับลิชชิ่ง จำกัด
ชื่อเพลง : ไอ้ขี้เมา
คำขึ้นต้น : เพื่อนเอ๋ยช่วยส่งข่าวทีไอ้คนชื่อตี๋มันยังไม่ตายเพื...
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ประเทือง เทียนสุวรรณ
ผู้แต่งทำนอง : ประเทือง เทียนสุวรรณ