Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export

*** กรณีบริษัทที่แจ้งข้อมูลเพื่อจัดเก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิยสิทธิ์เพลงเพื่อการค้าระหว่างปี จะไม่มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของ
การจัดเก็บค่าตอบแทน และจะไม่ปรากฏข้อมูลในหน้านี้ ผู้ประสงค์จะใช้งานเพลงที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บค่าตอบแทนฯ โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงของบริษัทที่ยื่นขอจัดเก็บค่าตอบเทนฯ ระหว่างปีได้ที่เมนู "เอกสารเพลง" ***

ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : ข่าวเศร้าสาวโรงงาน
คำขึ้นต้น : เมื่อรู้ข่าวคราวเคลื่อนไหวแฟนมีแฟนใหม่แต่งงาน...
อัลบั้ม : หมอลำใจเกินร้อย/แผ่นที่ 3
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : ข่าวเศร้าสาวโรงงาน
คำขึ้นต้น : เมื่อรู้ข่าวคราวเคลื่อนไหวแฟนมีแฟนใหม่แต่งงาน...
อัลบั้ม : หมอลำใจเกินร้อย/แผ่นที่ 3
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : คนกับหมา
คำขึ้นต้น : ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินหนใดมีหมานำชีวิต...
อัลบั้ม : สุดยอด 32 พงษ์เทพ แผ่น1
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : คนกับหมา
คำขึ้นต้น : ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินหนใดมีหมานำชีวิต...
อัลบั้ม : สุดยอด 32 พงษ์เทพ แผ่น1
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : คนขายขวด
คำขึ้นต้น : เช้าตรู่กู่ร้องมาเร็วไวมาขายขวดเศษเหล้กที่เก่าพังพ...
อัลบั้ม : 25 ปีทองแฮมเมอร์
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : คนขายขวด
คำขึ้นต้น : เช้าตรู่กู่ร้องมาเร็วไวมาขายขวดเศษเหล้กที่เก่าพังพ...
อัลบั้ม : 25 ปีทองแฮมเมอร์
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : คนบ้ากีต้าโปร่ง
คำขึ้นต้น : ใส่กางเกงขาดเขาว่าคนเลวผมยาวก็เลวดื่มเหล้ายิ่งเลว....
อัลบั้ม : รวมสุดยอดบทเพลงเพื่อชีวิตVOL.9
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : คนบ้ากีต้าโปร่ง
คำขึ้นต้น : ใส่กางเกงขาดเขาว่าคนเลวผมยาวก็เลวดื่มเหล้ายิ่งเลว....
อัลบั้ม : รวมสุดยอดบทเพลงเพื่อชีวิตVOL.9
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : คอยรักคนบ้านไกล
คำขึ้นต้น : เงียบหายไปนานคิดฮอดคำหวานอ้ายคนบ้านไกล...
อัลบั้ม : หมอลำใจเกินร้อย/แผ่นที่ 3
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อเพลง : คอยรักคนบ้านไกล
คำขึ้นต้น : เงียบหายไปนานคิดฮอดคำหวานอ้ายคนบ้านไกล...
อัลบั้ม : หมอลำใจเกินร้อย/แผ่นที่ 3
ผู้แต่งเนื้อร้อง(นามแฝง) :
ผู้แต่งทำนอง(นามแฝง) :