Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export
ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด
ชื่อเพลง : 1 ปี 1 วัน
คำขึ้นต้น : ในแววตาของเธอ มันช่างดูเย็นชาเหลือเกินไม่เหมือนเคย...
อัลบั้ม : โมเม / โมเม
ผู้แต่งเนื้อร้อง : อนันต์ เธียรธรรมจักร์
ผู้แต่งทำนอง : เพิ่มศักดิ์ ทรัพย์โมกข์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 1 ปี กับ 1 นาที
คำขึ้นต้น : มันจบไปแล้ว มันผ่านไปแล้ว ก็พอจะเข้าใจ
อัลบั้ม : เจตริน วรรธนะสิน(เจ)
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สุพล พัวศิริรักษ์ (เบล)
ผู้แต่งทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 1 ปี กับ 1 นาที
คำขึ้นต้น : มันจบไปแล้ว มันผ่านไปแล้ว ก็พอจะเข้าใจ
อัลบั้ม : Music Box
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สุพล พัวศิริรักษ์ (เบล)
ผู้แต่งทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 1 ปี กับ 1 นาที
คำขึ้นต้น : มันจบไปแล้ว มันผ่านไปแล้ว ก็พอจะเข้าใจ
อัลบั้ม : เจตริน วรรธนะสิน(เจ)
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สุพล พัวศิริรักษ์ (เบล)
ผู้แต่งทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 1 ปี กับ 26 วัน
คำขึ้นต้น : ฉันดีขึ้นแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง ก็ขอบคุณ
อัลบั้ม : Maxx รณภพ รากะรินทร์
ผู้แต่งเนื้อร้อง : วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ผู้แต่งทำนอง : ชยุตม์ วรโชติ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 1 ปีผ่านไป
คำขึ้นต้น : มองเธอ ทีไร ทีไรก็อ่อนใจ ลมเพลมพัด
อัลบั้ม : นันทกานต์ ฤทธิวงศ์
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ณรงค์ สุขสมบท
ผู้แต่งทำนอง : กริช ทอมมัส
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 1 วัน กับ 10 ปี
คำขึ้นต้น : หนึ่งวันที่พบเธอ สิบปีที่รักกัน
อัลบั้ม : อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สีฟ้า
ผู้แต่งทำนอง : ปธัย วิจิตรเวชการ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 1 วัน กับ 10 ปี
คำขึ้นต้น : หนึ่งวันที่พบเธอ สิบปีที่รักกัน
อัลบั้ม : เพลงบรรเลง
ผู้แต่งเนื้อร้อง : สีฟ้า
ผู้แต่งทำนอง : ปธัย วิจิตรเวชการ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด
ชื่อเพลง : 1 วินาที...ก็ช้าไป
คำขึ้นต้น : แววตาอย่างนี้ ที่เคยต้องการวันนั้น ถ้าฉันได้มองเมื...
อัลบั้ม : Lydia # ลีเดีย / Moving On # มูฟวิ่ง ออน
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ต้า สราวุฒิ / ปอร์ เช่
ผู้แต่งทำนอง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : ๑ เดียวกัน
คำขึ้นต้น : แผ่นดินไทยผืนนี้ ที่ใจเราจอง แผ่นดินทองผืนนี้ ที่ด...
อัลบั้ม : TONG & JENNIE
ผู้แต่งเนื้อร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ
ผู้แต่งทำนอง : BRUNO BRUGNANO