Music
Search

ค้นหาลิขสิทธิ์เพลง

ผลการค้นหา

ล้างค่า Export
ชื่อเพลง ประเภทเพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุดสัญญา สถานะ
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ชื่อเพลง : 100 ปี นายร้อยสามพราน
คำขึ้นต้น : หนึ่งร้อยปีที่หมู่ดาว
อัลบั้ม :
ผู้แต่งเนื้อร้อง : ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร
ผู้แต่งทำนอง : นคร ถนอมทรัพย์
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 100 เหตุผล
คำขึ้นต้น : คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ
อัลบั้ม : STER
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เวสป้า;ชามาดา;
ผู้แต่งทำนอง : เวสป้า
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 100 เหตุผล
คำขึ้นต้น : คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ
อัลบั้ม : STER
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เวสป้า;ชามาดา;
ผู้แต่งทำนอง : เวสป้า
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 100 เหตุผล
คำขึ้นต้น : คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ
อัลบั้ม : เสาวนิตย์ นวพันธ์(กบ)
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เวสป้า;ชามาดา;
ผู้แต่งทำนอง : เวสป้า
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 100 เหตุผล
คำขึ้นต้น : คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ
อัลบั้ม : Music Box
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เวสป้า;ชามาดา;
ผู้แต่งทำนอง : เวสป้า
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 100 เหตุผล
คำขึ้นต้น : คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ
อัลบั้ม : มาลีวัลย์ เจมีน่า
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เวสป้า;ชามาดา;
ผู้แต่งทำนอง : เวสป้า
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 100 เหตุผล
คำขึ้นต้น : คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ
อัลบั้ม : กัน นภัทร
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เวสป้า;ชามาดา;
ผู้แต่งทำนอง : เวสป้า
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 100 เหตุผล
คำขึ้นต้น : คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ
อัลบั้ม : แป้งร่ำ ศิวนารี
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เวสป้า;ชามาดา
ผู้แต่งทำนอง : เวสป้า
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
สื่อบันทึกเสียง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อเพลง : 100 เหตุผล (ล.รักเอาคืน)
คำขึ้นต้น : คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ
อัลบั้ม : พัดชา เอนกอายุวัฒน์
ผู้แต่งเนื้อร้อง : เวสป้า, ชามาดา
ผู้แต่งทำนอง : เวสป้า
ประเภทงาน
ชื่อบริษัท
ข้อมูลเพลง
ผู้แต่ง
ดนตรีกรรม
บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเพลง : 100/50S
คำขึ้นต้น :
อัลบั้ม : BANG BANG BANG
ผู้แต่งเนื้อร้อง : KHAN;MISEL SAZDOV
ผู้แต่งทำนอง : KHAN;MISEL SAZDOV